צור קשר

המרכז הלוגיסטי

המשרדים הראשיים של רשת הצמיג דודי נאסה ממוקמים במרכז הלוגיסטי במישור אדומים, המרכז הלוגיסטי משמש כתחנת אחסון צמיגים המיובאים מחו"ל ושיווקם לכל רחבי הארץ. כמו כן, קיימת נקודת התקנת צמיגים ותיקונים לרכב.