צור קשר

צמיגים אשר לא יתוקנו

 צמיגים אשר לא יתוקנו


• הימצאות סדקים ישנים ועמוקים החודרים לרבדים
• נזק בעקב: מיתרי עקב חשופים, או נזקים הקרובים לעקב
• הפרדה או בליטות בדופן הצמיג
• חוטי רבדים גלויים בכל אזורי הצמיג
• נזקים בצמיג, מעבר לגבול המותר
• נזק בשכבת הבוטיל (בצמיג "טיובלס")
• הפרדה בכל אזורי הצמיג
• נזק באזור הכתף
• עיוותי סוליה מהפרדות המבנה
• התנפחות באזורי הסוליה, בדפנות ובעקב
• שפשופי דפנות חזקים, היעלמות האותיות המוטבעות בדופן
• הגעת השחיקה עד לבליטות בתעלות המסמנות גבול השימוש הבטיחותי בצמיג
• סימוני תקנים מחוקים
• ללא תאריך ייצור

כל תיקון בצמיג יבוצע לאחר פירוק הצמיג מהאופן ועריכת בדיקה יסודית של הצמיג ושל האופן.